Over Meestersipke.nl

Wat vind je met deze zoekmachine?
De zoekmachine is gevuld met heel veel leuke websites voor kinderen, maar vooral met sites waar je iets kunt leren. Je kunt de zoekmachine gebruiken als je bijvoorbeeld een werkstuk moet maken, de tafels wilt leren of topografie wilt oefenen.

Is deze zoekmachine veilig voor kinderen?
Alle sites die je vindt met Meestersipke.nl zijn door meester Sipke zelf toegevoegd. Je komt daarom minder snel sites tegen die niet geschikt zijn voor kinderen.  Dat betekent niet dat je die nooit kan tegenkomen! Sites kunnen namelijk veranderen en misschien surf je van de ene site naar de andere, dus ook naar sites die meester Sipke niet heeft toegevoegd.

Wat moet je weten als je surft? 

  • Niet alles is waar wat je leest op Internet.
  • Niets downloaden zonder toestemming van een ouder of leerkracht.
  • Kom je onverwachts iets tegen wat je niet wilt zien? Meteen wegklikken.
  • Teksten en plaatjes op Internet zijn van iemand. Je kunt ze gebruiken voor een werkstuk, maar wil je ze  gebruiken op je eigen website, dan heb je vaak toestemming nodig van de eigenaar.
  • Klik niet op advertenties. Op een goede site herken je advertenties. Vaak staat erbij dat het om een advertentie gaat.


Hoe kun je zoeken met Meestersipke.nl?
Je kunt zoeken via het zoekvenster. Type één woord en zoek. Klik op één van de grote knoppen om met dit woord te zoeken op een andere website zoals Schooltv of WikiKids. Ga je een werkstuk maken of een spreekbeurt houden en je weet nog niet waarover? Dan kun je beter bladeren door de onderwerpen in het menu.