Het splitsen van getallen is een fundamentele vaardigheid in het rekenonderwijs. Het stelt kinderen in staat om getallen te begrijpen en te werken met basisbewerkingen zoals optellen en aftrekken. Door het splitsen van getallen te begrijpen, kunnen kinderen complexere problemen gemakkelijker oplossen. Bijvoorbeeld, als een kind wordt gevraagd om 7 + 6 te berekenen, kan het kind snel denken aan 7 + 3 = 10 en vervolgens 10 + 3 = 13 om het antwoord te krijgen.
#